komfort cieplny|jakość powietrza

Nota
Prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego RAINAR, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego RAINAR, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Rainar Tomasz Czemerzyński. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Rainar Tomasz Czemerzyński.

Rainar Tomasz Czemerzyński na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Rainar Tomasz Czemerzyński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Rainar Tomasz Czemerzyński nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu RAINAR.

RAINAR Tomasz Czemerzyński

ul. Świdnicka 3558-250 Pieszyce

NIP: 8821402123

REGON: 022322198

©

2024. RAINAR