Tel: +48 730 001 319 | Mail: biuro@rainar.eu



Usługi remontowe

Firma RAINAR realizuje remonty dowolnych urządzeń, maszyn, instalacji wg ustalonych z klientem wymagań. Kosztorys / ofertę przygotowujemy po wizji lokalnej, przeglądzie urządzeń i ustaleniu z klientem zakresu prac remontowych.

Typowy zakres remontu:
-przegląd i próba biegu maszyny
-przetransportowanie maszyny na stanowisko remontowe
-demontaż głównych podzespołów maszyny i ukł. sterowania
-mycie i czyszczenie zdemontowanych podzespołów
-przegląd podzespołów i weryfikacja stanu części
-wymiana zużytych części (łożyska, wałki, koła zębate) lub regeneracja (łoża, powierzchnie)
-przegląd zespołów elektrycznych
-wymiana uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznej
-montaż i próby


Czyszczenia przemysłowe

Wykonujemy czyszczenia przewodów i pozostałych elementów składowych wentylacji, klimatyzacji i innych systemów HVCA.

W celu utrzymania skuteczności działania wentylacji, klimatyzacji czy ogrzewania, konieczne jest okresowe przeglądanie i czyszczenie ciagu kanałów rozprowadzających powietrze po pomieszczeniach i takich elementó jak chłodnice czy wymienniki ciepła.

Oferujemy kompleksowe usługi przeglądu, naprawy uszkodzeń, czyszczenia i diagnostyki skuteczności wentylacji i innych systemów HVAC. Dysponujemy doświadczonych zespołem pracowników, posiadających wymagane uprawnienia.


  • Szybkie ofertowanie
    Proces ofertowania dla naszych klientów jest optymalny pod kątem zawartości merytorycznej i czasu oczekiwania na gotową ofertę.

  • Wsparcie techniczne Naszym klientom oferujemy stałe wsparcie techniczne. Służymy szerokim zakresem możliwości diagnostycznych i fachowym doradztwem.

  • Praca u nas
    Proponujemy atrakcyjną pracę w młodymi i stale rozwijającym się zespole pracowników.


NewsLetter Sign Up !

Please enter your Email and Name to join.

Digital Newsletter

To unsubsribe please click here ».